1
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?
2
Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
3
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
4
Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?
5

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

6
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?
7

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

8
Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir?
9
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
10
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?
11
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
12
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
13
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
14
Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
15
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
16
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
121215
17
Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
18
• Bir el alına yerleştirilir. • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. • Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
19
Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?
20
Aşağıdakilerden hangisi kaza mahallinde bir değerlendirme hedefi değildir?
21
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
22
Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?
23
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir?
24
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
25
Çarpma ya da düşme sonucu kemik bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?
26
Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
220517
27
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
180418
28
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
29
Aşağıdakilerden hangisi kara yollarında yük veya yolcu taşımak amacıyla kullanılır?
30

Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?

31
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
190216
32
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri, sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
33
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? I- Sağa dönüş II- Sola dönüş III- Aynı yönde ilerleme
221215
34
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
200516
35
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
36
I- Görülmelerinin engellenmesi II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
37
Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
38
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
39
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
40
Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
41
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü olma özelliği taşımayan sürücülerin özelliklerindendir?
42
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
43
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
44
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
45
Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
46
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
370714
47
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
48
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
49
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
50
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?